نکاتی که باید رعایت کنید

 • چنانچه فایل ها به صورت TIF-JPEG صحیح نشده باشند ، مرکز مسئولیتی در قبال خرابی کارها ندارد.
 • چنانچه کارها ۱۶BIT یا RGB باشند باشد مسئولین رنگ ها به عهده شما است.
 • کیفیت کلیه فایل های چاپی بایستی ۳۰۰Dpi باشد ، در صورت استفاده از کیفیت پایین تر ، کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
 • در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ، ۵ میلیمتر خلاصی برش رعایت شود.
 • در فرم هایی که برجستگی دارد ، فایل های برجسته آن از کناره ها باید ۷ میلیمتر فاصله داشته باشند.
 • چنانچه در فرم های کتان ، تنپلات باشد ، مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت
 • اگر روی زمینه مشکی ۴ رنگ از نوشته یا اشکال سفید استفاده می کنید، بایستی از خط دور ۰٫۵point (در فتوشاپ Strock:2px ) مشکی تک رنگ (Black:100) استفاده کنید.
 • درکلیه سفارشات چاپی خطای برش وجود دارد (حداقل ۳ میلی متر). دقت کنید در صورت حساسیت سایز ِ سفارشتان، این خطا را در نظر بگیرید.
 • در چاپ فایل هایی که QR_Code دارند، مرکز هیچگونه مسئولیتی در قبال خانا شدن QR_Code ندارد.
 • در صورت استفاده از QR_Code فقط از رنگ مشکی تک ۱۰۰ (Black:100) بایستی باشد.

نکاتی که باید بدانید

 • به مجموعه فایل هایی چاپی از شرکت های مختلف که به علت پایین آوردن هزینه ها به صورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند ، فرم عمومی گفته می شود.
 • لازم به ذکر است هر فرم عمومی دارای میانگین رنگی خاص می باشد و رنگ ها بر اساس رنگ قابل فرم چاپی تنظیم شده تا کیفیت کار به حد مقبول برسد اما کارهایی که در این فرم ها بسته می شوند با ۱۵%
  اختلاف رنگ نسبت به مانیتور ِ استاندارد چاپ خواهند شد
 • به علت تغییر مدام مواد اولیه (کاغذ ، مرکب ، روکش ها و …) و همچنین تفاوت میانگین رنگی در هر فرم، سفارشات شما در فرم های عمومی که حتی با اختلاف یک فرم چاپ شده اند با هم قابل مقایسه نخواهد
  بود. (اختلاف فرم های عمومی از چاپ تا چاپ ۳۰% خواهد بود)
 • شما می توانید قبل از سفارش نمونه جنس ها را بررسی نمایید اما به یاد داشته باشید و ضخامت کاغذ، کاور لمینت همچنین کیفیت پسبندگی لیبل ها در برنده های مختلف و متفاوت است و خرید مجتمع بر
  اساس موجودی باار می باشد ريال لذا هنگام سفارش این مهم را در نظر بگیرید.
 • توجه داشته باشید نسبت به حساسیت و اهمیت کارتان نوع سفارش خود را مشخص کنید ، لازم به ذکر است کیفیت سفارشات (به لحاظ رنگ و کاغذ و …) در فرم های عمومی با یک فرم اختصاصی قابل مقایسه
  نخواهد بود.
 • کلیه سایزهای ارائه شده در لیست قیمت ، سایز فایل دربافتی می باشد ؛ سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
 • شخصی که برای سفارش و تحویل کارهای شما به مجموعه مراجعه می کند ، نماینده تام الاختیار شما می باشد ، لذا از فرستادن افراد بی اطلاع به مجموعه جدا خودداری فرمایید.
 • تمامی سفارشات چاپی با ۳% تا ۷% باطله یا کسری تحویل می گردد
 • کارهای A5 و بزرگتر از A5 فوری محاسبه می شود و شامل گارانتی نمی باشد