بستن

استعلام قیمت چاپ کاتالوگ

مشخصات

نام سفارش دهنده

ایمیل

شماره تماس
سفارش

جنس کاغذ جلد

گرماژ جلد

جنس کاغذ داخلی

گرماژ کاغذ داخلی

روکش جلد

نوع صحافی

تهیه کاغذ

چاپ جلد

اندازه صحافی شده کاتالوگ

تعداد صفحات کاتالوگ با جلد

تیراژ کاتالوگ

پر کردن تمام بخش‌های فرم‌ بجز توضیحات تکمیلی الزامی است

توضیحات

بستن

استعلام قیمت چاپ فلدر

مشخصات

نام سفارش دهنده

ایمیل

شماره تماس
سفارش

ساخت قالب

روکش فولدر

تهیه کاغذ

چسب

جنس کاغذ

گرماژ

اندازه گسترده فولدر

تیراژ

پر کردن تمام بخش‌های فرم‌ بجز توضیحات تکمیلی الزامی است

توضیحات

بستن

استعلام قیمت چاپ جعبه

مشخصات

نام سفارش دهنده

ایمیل

شماره تماس
سفارش

تعداد رنگ

طرح زمینه

ساخت قالب

روکش جعبه

تهیه کاغذ

جعبه چسبانی

جنس کاغذ

گرماژ

اندازه گسترده جعبه

تیراژ

پر کردن تمام بخش‌های فرم‌ بجز توضیحات تکمیلی الزامی است

توضیحات

بستن

استعلام قیمت چاپ تراکت

مشخصات

نام سفارش دهنده

ایمیل

شماره تماس
سفارش

تعداد رنگ

نوع چاپ

تهیه کاغذ

جنس کاغذ

گرماژ

اندازه

تیراژ

پر کردن تمام بخش‌های فرم‌ بجز توضیحات تکمیلی الزامی است

توضیحات

بستن

استعلام قیمت چاپ سایر موارد

مشخصات

نام سفارش دهنده

ایمیل

شماره تماس
سفارش

توضیحات تکمیلی

بستن

استعلام قیمت چاپ

مشخصات

نام سفارش دهنده

ایمیل

شماره تماس
سفارش

بستنقیمت چاپ دریافت فهرست قیمتقیمت چاپ
بستن

شما در 60ثانیه به سفارش آنلاین خواهید رفت

موارد قابل چاپ تایید و رفتن به سفارش آنلاین